top of page
ארכיון

הארכיון הוקם בשנת 1980 כאגף במוזיאון. מטרת הארכיון לשמר, לתעד ולספר לדורות הבאים באמצעות מסמכים, תמונות ומוצגים את ההיסטוריה של המושבה/העיר.

בארכיון ניתן למצוא את הפרוטוקולים הראשונים של ועד המושבה כמו גם ארכיונים אישיים של צבי הוכברג, אריה פצ'ורניק ואוספים אישיים אחרים.

הארכיון כולל אוסף קלטות שמע וידאו ותקליטורים מערבי "מספרי סיפורים" שנערכו במוזיאון ובהם סיפורים מפי צאצאי הראשונים, ואוסף קלטות מאירועים שונים שנערכו במוזיאון ובאתרים ההיסטוריים השונים בעיר. כמו כן ניתן למצוא בארכיון תמונות מראשית ימי המושבה ועד היום המספרות על התפתחות המושבה ומתעדות אירועים שונים שקרו במשך השנים, כן תמונות מחזור של ביה"ס העממי במושבה שמשכנו היה בית ראשונים.

הארכיון כולל גם ספרייה בה ניתן למצוא ספרים העוסקים במושבות העלייה הראשונה וכן את כל הספרים שיצאו על נס ציונה. 

הארכיון עומד לרשותם של חוקרים, סטודנטים ותלמידים העוסקים בחקר ההיסטוריה העירונית ובחקר תולדות העלייה הראשונה. המשתמשים באוספי הארכיון מתחייבים להמציא לארכיון עותק אחד של עבודתם לאחר פירסומה.

מיצג אור-קולי
 
מיצג אור קולי

המיצג מספר את סיפורה של יסוד המושבה ע"י אמצעי הקרנה וקול מתקדמים אשר מכניסים את הצופה למסע בזמן אל ראשיתה של נס ציונה.

תצוגת קבע

 

תצוגת הקבע

תצוגת הקבע באולם הראשי ובאולמות הספח של בית ראשונים כוללת חפצים ומסמכים מקוריים מימי ראשיתה של המושבה. התצוגה כוללת מוצגים מחיי היומיום וכן מוצגים בנושאים שונים כגון: מוסיקה, ספורט, ביטחון והגנה ועוד.

הדרכה

בית ראשונים מציע תכניות חינוכיות שונות המועברות ע"י צוות המתנדבים של הבית. לתיאום הדרכה יש ליצור קשר עם מזכירות בית ראשונים.

חדר פרדסנות

 

חדר זה מציג את תהליך יסוד החקלאות במושבה ובדגש על ענף הפרדסנות. החדר כולל צילומים, מוצגים והסברים על חיי החקלאים במושבה.

bottom of page