top of page

חיי היהודים בארץ ישראל - 1913

 ​ 

מבט על נס ציונה ועל רדיית הדבש אצל משפחת ראובן לרר לפני 130 שנים מתוך הסרט "חיי היהודים בארץ ישראל - 1913". הסרט הופק ביוזמת נח סוקולובסקי וחברת המזרח באודסה לקראת הקונגרס הציוני ה-11 שנערך ב1913 בוינה. הסרט שנעלם, התגלה ב1997 בCNC בפריס ותוך שיתוף פעולה עם הארכיון הישראלי לסרטים ומידע שנאסף בארכיון הציוני, הסרט נערך ושוחזר מחדש ע"י יעקב גרוס מטעם סינמטק ירושלים ואריק לראוה בCNC בצרפת. הגירסה העברית באורך של 60 דקות כוללת כ20 ישובים בארץ ישראל העות'מנית. ומראות יוצאי דופן של אנשי הישוב הישן, העלייה הראשונה והעלייה השנייה. הפרק על נס ציונה במלאת לה 30 שנה, מתאר במבט על את הרחוב הראשי, ואת ענף הכוורנות שפותח לראשונה ע"י ראובן ומשה לרר. אומרים כי פייגה, אשתו של ראובן לרר, זכתה לחיים ארוכים עד גיל 116 שנים בזכות הדבש שאותו נהגה לאכול.

הרצאה בבית ראשונים ובית הכנסת בנס-ציונה - 2022

 ​ 

במסגרת הרצאות על משפחות המייסדים של המושבה נס-ציונה, מספרים סיפורים ומתארים את המציאות של סוף שנות המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. שם המרצה: רון שני, צאצא למשפחות טפר-שניידרוביץ'.

ספרים על נס ציונה

​ 

1. נס-ציונה : שבעים שנות חייה תרמ"ג-תשי"ג 1953-1883, סמילנסקי, משה, בהוצאת המועצה המקומית נס-ציונה, 1953

2. נס-ציונה : (מספורי הישוב), בן-ציון, ש, ספרית ארץ-ישראל של הקרן הקימת לישראל ; חוב’ א

3. הפועלים במערכות נס ציונה, אליהו מירון ויונה שימשי,  בהוצאת מועצת פועלי נס ציונה, 1974

4. אדמה ללא תנאי, גרא, גרשון, 1989

5. שאו נס ציונה, אבנר כהנוב  1998

6. פועלים במושבה, יואב רגב 2007

7. נס ציונה : עיר עם לב של מושבה (תרמ"ג, 1883 - תשס"ג, 2003), חשביה, אריה, הוצאת מלוא בע"מ 2013 

8. הבית במורד הגבעה, ראובן הוכברג, עירית כהן הוכברג, 2017

9. לא על הנס לבדו, תמי הפטל, 2019

10. צבי הוכברג - חלוץ (ולא בכדורגל...), ענת גרוסמן ועירית כהן הוכברג, 2020

bottom of page