top of page

פעילויות בבית ראשונים נס ציונה

במוזיאון מגוון פעילויות לילדים, מבוגרים ומשפחות. יש לתאם מראש.

ילדי ביה"ס

• "נס ציונה עירי" הינה תכנית לימודים עירונית ייחודית שבבסיסה למידה של מורשת העיר ומאפייניה בהווה. התכנית נועדה להגביר את תחושת השייכות לעיר וליצור מכנה משותף בין תושבים ותיקים וחדשים בעיר. כחלק מהתכנית, ילדי בתי הספר מטיילים במסלול הדגל, ובסופו מגיעים לבית ראשונים, לומדים על מורשת נס ציונה בסיפור, משחק והצגה.

• פעילות בנושא דגל ישראל 

למשפחות וילדים

"לטיול יצאנו, את הדגל הנפנו"

מגוון פעילויות, משחקים וסיורים על תולדות העיר נס ציונה.

מותאם לגלאי 6-13 בתשלום ובתיאום מראש.קרא עוד » 

שבת ישראלית
שבת ישראלית
שבת ישראלית
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
יום הרצל
ילדי הקיטנה של מרסל
ילדי הקיטנה של מרסל
ילדי הקיטנה של מרסל
ילדי הקיטנה של מרסל
ילדי הקיטנה של מרסל
ילדי הקיטנה של מרסל
ילדי הקיטנה של מרסל
פעילות בבית ראשונים
פעילות בנחלת ראובן
פעילות בנחלת ראובן
פעילות בחדר הפרדסנות
פעילות בבית המשותף
פעילות בנחלת ראובן
פעילות בנחלת ראובן
פעילות בנחלת ראובן
פעילות בבית ראשונים
פעילות בבית ראשונים
פעילות בבית ראשונים
פעילות בבית ראשונים
פעילות בנחלת ראובן
פעילות בבית הכנסת הגדול
פעילות בנחלת ראובן
פעילות בבית הכנסת הגדול
פעילות בנחלת ראובן
bottom of page