תרומה מאובטחת online בכרטיס אשראי או PayPal לעמותת בית ראשונים נס ציונה (ע"ר) – 580023117. התרומה מוכרת למס התאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. קבלה תשלח בדואר בתוך 14 יום.

ניתן להוסיף את התרומה או התרומות מספר פעמים על מנת להגיע לסכום התרומה המבוקש. לדוגמא כדי לתרום 250 ש"ח יש להוסיף "תרומה 50 ש"ח" x 1 ועוד "תרומה 100 ש"ח" x 2 = 250 ש"ח.

תרומה י"ח (18) ש"ח

₪18.00מחיר