top of page
September 14, 2017
 מאה שלושים שנה לדבוראות המודרנית בארץ ישראל

מאה שלושים שנה לדבוראות המודרנית בארץ ישראל

כנס חגיגי במלאת 100 שנים ליסוד ארגון מגדלי הדבורים

הכנס יעסוק בתולדות ייצור הדבש בארץ ישראל ובהתחדשות ענף הדבוראות בארץ למן המאה ה-19 ועד ימינו
לפרטים והרשמה: 08-9404491

bottom of page