top of page
January 21, 2017
תערוכה - ואריאציות על דגל ישראל

תערוכה - ואריאציות על דגל ישראל

של האמן יצחק יורש

בתערוכה מוצגות מבחר עבודות מתוך כ-250 ציורים שצייר האמן בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אלה הן המחשות ויזואליות המבטאות שלל רעיונות על העם היהודי, האומה, החברה, הממשל והפוליטיקה בישראל בהקשר למגן דוד ודגל ישראל.

bottom of page