top of page
September 29, 2016
פתיחת בית ראשונים המחודש

פתיחת בית ראשונים המחודש

ערב לחגיגת הפתיחה המחודשת של בית ראשונים

הנכם מוזמנים לארוע פתיחת בית ראשונים, במעמד ראש העיר - מר יוסי שבו, בשעה 18:00. בתכנית, דברי ברכה, צפייה במייצג, קביעת מזוזה וגזירת הסרט.

נשמח לראותכם.

bottom of page