top of page
May 15, 2017
מאה שנים למותו של מייסד נס ציונה

מאה שנים למותו של מייסד נס ציונה

ראובן לרר

לרגל מאה שנים לפטירתו של ראובן לרר, עיריית נס ציונה ובית ראשונים מזמינים אתכם לטקס אזכרה בבית העלמין של נס ציונה ולאחריו התכנסות בנחלת ראובן.

bottom of page