top of page
December 27, 2016
כנס המנון, סמל דגל

כנס המנון, סמל דגל

שימור המורשת ההסטורית של סמלי המדינה

הנכם מוזמנים לכנס בנושא: המקורות מהם שואבים סמלי הלאום, האנשים והתהליכים שהשפיעו על עיצובם, תהליך קבלתם כסמלים רשמיים של התנועה הציונית ומדינת ישראל והדרכים לשימור מורשת של הסמלים. 

bottom of page