top of page

סיפור על חזון אומץ ונחישות

בית ראשונים נס ציונה

בית ראשונים בנס ציונה משמש מרכז לשימור, הנצחה ותיעוד תולדות המושבה מאז היווסדה בשנת 1882 ועד ימינו. באולמות הבית ניתן לראות את תמונות משפחות המייסדים וצאצאיהם, מסמכים היסטוריים המתועדים על פי נושאים ותוכנית אור קולית המספרת את תולדות המושבה מאז ימי המייסד ראובן לרר ובני משפחתו.

פעילויות המוזיאון

במוזיאון מגוון פעילויות לכל הגלאים, פעילויות לבתי ספר, מבוגרים ובחגים למשפחות.

אתרי המוזיאון

מוזיאון בית הראשונים הוא המרכז למספר אתרי מורשת בנס ציונה. מסלול הדגל העובר באתרים אלו.

בית ראשונים נס ציונה

במוזיאון מסופר סיפור המתיישבים הראשונים באמצעות מייצג אור קולי,  תערוכת קבע וחדר פרדסנות.

bottom of page